Henryk Miłek

Henryk Miłek – kompozytor, dyrygent, organista i pedagog – twórca niesłusznie zapomniany, obecnie przywracany zbiorowej pamięci, urodził się w Wawrzeńczycach niedaleko Krakowa w 1878 r., a zmarł w Łodzi w 1943 r. Jako kompozytor daje się poznać już w pierwszych latach XX w. Krytycy muzyczni wypowiadają się o nim bardzo pozytywnie, a jego utwory cieszą się dużym zainteresowaniem wykonawców (przede wszystkim chórów). 

Spod pióra Miłka najczęściej wychodzą pieśni religijne, patriotyczne i ludowe. Szczególną sławę przynoszą mu trzy opery dziecięce, które były niezwykle często wykonywane w całej Polsce, nie tylko w teatrach dużych miast, ale również w salach widowiskowych na prowincji. Jedna z oper – Taniec kwiatów – została nawet wykonana podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, w 1929 r.

Na okres II wojny światowej przypada nie tylko kres życia kompozytora, ale i przerwanie dostępu do jego spuścizny twórczej, którą wcześniej sam zarządzał. W roku śmierci Henryka Miłka ginie też w Auschwitz jego żona, a syn jest poszukiwany najpierw przez okupantów, później z kolei więziony przez komunistyczną władzę. Po wojnie nuty Miłka nie są już wznawiane, a pojawiające się gdzieniegdzie pojedyncze wykonania jego utworów szybko zamierają.

Przypadająca w 2018 roku, 140. rocznica urodzin kompozytora stwarza szansę powtórnego zakorzenienia się utworów Miłka w repertuarze chórów i organistów.